Hội nghị truyền thông dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế

Sáng ngày 09/8/2022, Tại hội trường bệnh viện đa khoa huyện hà quảng. Sở Y tế  tổ chức triển khai truyền thông dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) năm 2022 theo Quyết định số 1895/QĐ-BYT ngày 12/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế; hướng dẫn thu thập thông tin, khảo sát về tình hình nhân lực trạm y tế xã

 

Các đại biểu tham dự buổi triển khai truyền thông dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) năm 2022.

 

          Tham dự Hội nghị có Ban Giám đốc và 40 viên chức, đại diện các khoa, phòng Bệnh viện đa khoa Huyện hà quảng và viên chức tại các trạm y tế  thuộc địa phận Hà quảng cũ.

          Theo đó, dự thảo Luật khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) gồm 12 chương và 117 điều, thêm 3 chương 26 điều so với Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009. Quy định về khám bệnh, chữa bệnh bao gồm: quyền và nghĩa vụ của người bệnh, người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; điều kiện đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; quy định chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh; áp dụng kỹ thuật, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh; sai sót chuyên môn kỹ thuật, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp trong khám bệnh, chữa bệnh; điều kiện bảo đảm công tác khám bệnh, chữa bệnh và khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp xảy ra thiên tai, thảm họa, dịch bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A.

          Nội dung dự án Luật được xây dựng theo hướng “lấy người bệnh làm trung tâm” thông qua việc quy định đồng thời các giải pháp về nâng cao kỹ năng hành nghề, tăng cường quản lý hoạt động của người hành nghề; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ của người dân với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; tăng cường phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính trong khám bệnh, chữa bệnh; đổi mới một số quy định liên quan điều kiện bảo đảm thực hiện.

          Qua buổi triển khai việc sửa đổi Luật khám bệnh, chữa bệnh, các viên chức về thông tin tuyên truyền tới đồng nghiệp việc sửa đổi Luật khám bệnh, chữa bệnh nhằm cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước, khắc phục những hạn chế, bất cập, giải quyết những vấn đề mới phát sinh để phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cho người dân.

                                                     

Đức Chính

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập