Tổ chức, bộ máy

     Bệnh viện đa khoa huyện Hà Quảng được thành lập theo Quyết định số 1462/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng gốm 03 phòng chức năng và 12 khoa chuyên môn.

1. Ban Giám đốc

                         BS.CKI Sầm Văn Bành, Giám đốc

                         BS.CKI Đàm Ngọc Duy, Phó Giám đốc

                         BS.CKI Đàm Thị Đào, Phó Giám đốc

                         BS.CKI Nông Thị Huệ, Phó Giám đốc

2. Phòng Tổ chức - Hành chính

                         Bà Mã Thị Thảo, Phó Trưởng phòng

3. Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ và Tài chính - Kế toán

                         BS.CKI Nhan Văn Huyên, Trưởng phòng

4. Phòng Điều dưỡng và Công tác xã hội

                         ĐD Trần Thị Lan, Trưởng phòng

                         ĐD Nông Thị Nhiên, Phó Trưởng phòng

5. Khoa Khám bênh

                         BS Bế Thị Luân, Phó Trưởng khoa

                         ĐD Nông Thị Hường, phụ trách công tác điều dưỡng khoa

6. Khoa Nội tổng hợp

                         BS Hoàng Văn Tiến, Trưởng khoa

                         BS Đặng Thị Dịu, Phó Trưởng khoa

                         ĐD Lý Thị Mái, phụ trách công tác điều dưỡng khoa

7. Khoa Ngoại tổng hợp và Gây mê hồi sức

                         BS CKI Bế Hoàng Long, Phó Trưởng khoa

                         ĐD Lý Thị Thuỳ, phụ trách công tác điều dưỡng khoa

8. Khoa Phụ sản

                         BS Sầm Thị Tiệp, phụ trách, quản lý, điều hành khoa

                         HS Nguyễn Minh Lụa, phụ trách công tác hộ sinh khoa

9. Khoa Nhi

                         BS La Thị Thơ, phụ trách, quản lý, điều hành khoa

                         ĐD Hoàng Thị Ngọc, phụ trách công tác điều dưỡng khoa

10. Khoa Hồi sức cấp cứu tích cực và chống độc

                         ĐD Đàm Quốc Minh, phụ trách công tác điều dưỡng khoa

11. Khoa Liên chuyên khoa (Răng, hàm, mặt - Mắt - Tai, mũi, họng)

                        BS CKI Vũ Minh Phương, phụ trách, quản lý, điều hành khoa

                         ĐD Hoàng Thị Chi, phụ trách công tác điều dưỡng khoa

12. Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng

                         BS CKI Đào Văn Thái, phụ trách, quản lý, điều hành khoa

                         ĐD Hoàng Thị Cúc, phụ trách công tác điều dưỡng khoa

13. Khoa Truyền nhiễm

                         BS Hoàng Kim Duyên, Trưởng khoa

                         BS CKI Nông Thị Ngọc Thiên, Phó Trưởng khoa

                         ĐD Lục Thị Thuỷ, Điều dưỡng trưởng khoa    

14. Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng

                         BS CKI Đàm Đức Thăng, Trưởng khoa

                         KTY Hứa Thị Đàn, phụ trách công tác kỹ thuật y trưởng khoa

15. Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế

                         DS Trần Thị Luận, Trưởng khoa

                         DS Nguyễn Thành Luân, Phó Trưởng khoa

16. Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

                         BS Hoàng Thị Lan, phụ trách, quản lý, điều hành khoa

                         ĐD Nông Thị Thuỷ, phụ trách công tác điều dưỡng khoa

 

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 9
  • Hôm nay: 83
  • Trong tuần: 1 315
  • Tổng lượt truy cập: 107972
  • Tất cả: 362
Đăng nhập