Phối hợp tổ chức khám sức khoẻ cho các học sinh, vận động viên tham gia Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Cao Bằng lần thứ XI năm 2024

          Thực hiện Quyết định số 153/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Hà Quảng về việc thành lập Ban chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng huyện Hà Quảng lần thứ XI năm 2024;

           Căn cứ Kế hoạch số 113 /KH- BCĐHKPĐ, ngày 14 tháng 01 năm 2024 của Ban chỉ đạo HKPĐ huyện Hà Quảng lần thứ XI năm 2024 về việc Tổ chức Hội khoẻ Phù Đổng huyện Hà Quảng và tham gia Hội khoẻ Phù Đổng tỉnh Cao Bằng lần thứ XI năm 2024;

          Góp phần thực hiện mục tiêu Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”;

anh tin bai
 
Hình ảnh Bác sỹ khám sức khoẻ cho học sinh tham gia Hội khoẻ Phù Đổng năm 2024

    Sáng ngày 25/01/2024. Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Quảng phối hợp tổ chức khám sức khoẻ cho học sinh, vận động viên tham gia Hội khoẻ Phù Đổng cấp huyện theo kế hoạch của phòng giáo dục. Bên cạnh đó đơn vị bố trí nhân lực, chuẩn bị phương tiện, dụng cụ chuyên môn đầy đủ để thực hiện nhiệm vụ và bố trí xe cấp cứu ứng trực vận chuyển cấp cứu khi cần. Đồng thời phân công, bố trí 01 bác sĩ, 01 điều dưỡng tham gia sơ, cấp cứu kịp thời tại địa điểm diễn ra Lễ Khai mạc, Lễ Bế mạc và các điểm thi đấu theo từng môn thi cho các thành phần tham gia HKPĐ huyện trong mọi tình huống. Đây là một hoạt động quan trọng nhằm đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại; Góp phần nâng cao chất lượng sức khoẻ toàn diện và hiệu quả. Thông qua Hội khỏe phù đổng các cấp, đơn vị Bệnh viện đã phối hợp khám tuyển nhằm phát hiện những học sinh, vận động viên không đủ điều kiện thi đấu và tuyển chọn những học sinh, vận động viên đủ điều kiện sức khoẻ của huyện Hà Quảng tham dự Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Cao Bằng năm 2024./.

Một số hình ảnh Bác sỹ khám sức khoẻ cho học sinh và vận động viên tham gia Hội khỏe Phù Đổng 

anh tin bai

anh tin bai

Tin và ảnh: Phòng ĐD và CTXH

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập